Verkkokoulutus

Ravitsemuksella pystytään vaikuttamaan työssä ja vapaa-ajalla jaksamiseen, yleiseen terveyteen ja elämänlaatuun, sekä työkykyyn ja työhyvinvointiin.

FI_co-funded by VERTICAL RGB_NEG

Työkykyä ravitsemuksella

RAVI-hankkeeseen suunniteltu verkkokoulutus on kehitetty tukemaan työikäisiä syömään riittävästi, monipuolisesti ja säännöllisesti kiireisenkin arjen ja työpäivän keskellä.
Koulutuksen teemoissa perehdytään työikäisten syömisen haasteisiin, ravitsemukseen vahvasti yhteydessä olevien elintapasairauksien ennalta ehkäisyyn, sekä työaikaisen ruokailun mahdollisuuksiin ja sudenkuoppiin. Koulutuksessa annetaan käytännön vinkkejä, joiden avulla voi muokata ja säädellä omaa ruokakäyttäytymistä ja ruokaympäristöä tukemaan paremmin terveyttä ja hyvinvointia. Koulutus on suunniteltu käsittelemään aiheita kiinnostavalla ja napakalla otteella, ja materiaaleihin on integroitu informatiivisia ja aktivoivia tehtäviä tehostamaan uuden oppimista.

Verkkokoulutuksen materiaaleissa on hyödynnetty ainoastaan tieteelliseen tutkimusnäyttöön ja alan asiantuntijoiden aineistoihin pohjautuvaa tietoa, ja koulutuksen sisällön ovat suunnitelleet yliopistokoulutetut ravitsemustieteen asiantuntijat.

Verkkokoulutus pilotoidaan RAVI-hankkeen tutkimukseen osallistuneiden tutkittavien kanssa. Tutkimuksen päätyttyä verkkokurssi on kaikille kiinnostuneille maksutta käytössä RAVI-hankkeen verkkosivuilla. Linkki verkkokoulutukseen tulee tutkimuksen alkaessa tälle sivulle.

Verkkokoulutuksen tavoite ja hyödyt

Työntekijöille:

  • Osaat suunnitella ja arvioida syömistäsi niin töissä kuin kotona.
  • Pystyt ennakoimaan ja ratkaisemaan joustavasti syömiseen liittyviä haasteita.
  • Tunnistat keinoja kehittää työpaikkaasi ja kotiasi ruokaympäristönä.
  • Havainnoit ja ohjaat tehokkaammin omaa ruokakäyttäytymistäsi ja ruoan valintaa.
  • Tiedät, miten ravitsemuksella voi ehkäistä elintapasairauksia, ja edistää terveyttä ja työkykyä.
  • Huomaat arjessasi parantuneen ravitsemuksen vaikutukset työhyvinvointiin ja jaksamiseen.

Työnantajalle:

  • Työntekijöiden työssä jaksaminen ja työkyky paranee.
  • Työntekijöiden terveydentila kohenee ja sairauspoissaolot vähenevät.
  • Työntekijöiden työhyvinvointi ja työsuoritukset paranevat.
  • Työntekijöillä on keinoja ja itsevarmuutta kehittää työpaikan ruokailumahdollisuuksia ja omaa työaikaista syömistään.

Työkykyä ravitsemuksella -verkkokoulutus

RAVI-tutkimukseen osallistuvat voivat tutkimuksen alkaessa kirjautua verkkokoulutukseen täältä.
Koulutus aukeaa kaikille vapaaseen käyttöön vuoden 2025 aikana.

Scroll to Top