RAVI-hanke

RAVI-hankkeessa tutkitaan ravitsemuksen vaikutusta työikäisten suomalaisten työkykyyn, työhyvinvointiin ja elämänlaatuun. Lisäksi selvitetään keinoja parantaa työaikaista ravitsemusta. Tavoitteena on luoda ravitsemusohjaustyökaluja, joita kaikki suomen työikäiset voivat hyödyntää, ja edistää suomalaisten työterveyttä ja hyvinvointia ravitsemuksen avulla.

Ravitsemuksesta vireyttä työntekoon.

FI_co-funded by VERTICAL RGB_WHITE Outline

Työaikaisen ravitsemuksen parantaminen satakuntalaisten yritysten menestystekijänä – kohti ravitsemustieteen tutkimuskärkeä (RAVI)

ravi png 2

RAVI-hanke on Satakunnan ammattikorkeakoulun vuosina 2023–2026 toteutettava Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama ravitsemustutkimus. RAVI-hankkeessa tutkimme ravitsemuksen vaikutusta työikäisten suomalaisten työkykyyn, työhyvinvointiin ja elämänlaatuun. Lisäksi selvitämme keinoja parantaa työaikaista ravitsemusta. Tavoitteenamme on luoda ravitsemusohjaustyökaluja ja -aineistoa, jota kaikki suomen työikäiset ja työnantajat voivat hyödyntää, ja edistää suomalaisten työterveyttä ja hyvinvointia ravitsemuksen avulla.

Ajankohtaista

Rekrytoimme Satakunnan pk-yrityksiä ja niiden työntekijöitä hankkeen ravitsemustutkimukseen.
Tutustu tutkimukseen ja hae mukaan tästä:

 ∼  Ravitsemuksesta vireyttä työntekoon. ∼  

Yritys, panosta työhyvinvointiin!

Yhteistyössä

Scroll to Top